Ұйымдастыру алқалары

«Университеттегі білім беру

бағдарламаларының экспорттық

әлеуетін және бәсекеге қабілеттілігін

арттыру» атты 47-ші Ғылыми-әдiстемелiк

конференцияны дайындау және өткізу туралы

 

 

 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Жарғысының 6-шы пунктінің 26-шы тармақшасына және Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің жұмыс жоспарына сәйкес

Б Ұ Й Ы Р А М Ы Н:

  1. «Университеттегі білім беру бағдарламаларының экспорттық әлеуетін және бәсекеге қабілеттілігін арттыру» атты Ғылыми-әдiстемелiк конференция 2017 жылдың 26–27 қаңтарында өткізілсін.
  2. Ғылыми-әдістемелік конференцияны дайындау мен өткізу үшін ұйымдастыру алқасы келесі құрамда құрылсын:

 

1) Мұтанов Ғ.М. – ректор, төраға;
2) Хикметов А.Қ. – оқу жұмысы жөніндегі проректор м.а., төраға орынбасары;
Ұйымдастыру алқасының

мүшелері:

 
3) Бүркітбаев М.М. – бірінші проректор;
4) Қалжеков Б.Б. – экономикалық және өндірістік мәселелер жөніндегі проректор;
5) Жаманбалаева Ш.Е. – әлеуметтік даму жөніндегі проректор;
6) Рамазанов Т.С. – ғылым және инновациялық жұмыс жөніндегі проректор м.а.;
7) Әубәкіров Ә.Ә. – Әкімшілік департаментінің директоры;
8) Мұхитдинова Т.М. – Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры;
9) Смаилова А.Б. – Халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры;
10) Тогамбаева А.К. – Ғылым және инновациялық қызмет жөніндегі департамент директоры;
11) Мамықова Ж.Ж. – Ақпараттық технологиялар және инновациялық даму институтының директоры;
12) Саксенбаева Ж.С. – Әдістемелік жұмыс және білім беру технологияларының басқарма басшысы;
13) Сералин Ғ.Ә. – АМД оқу үдерісін жоспарлау және жүргізу басқармасының басшысы;
14) Жакупова Г.Т. – АМД әдістемелік жұмыс қызметінің жетекшісі;
15) Давлетова Г.Ж. – АМД жоспарлау қызметінің жетекшісі;
16) Сырғақбаева А.С. – РОӘК ОӘБ Ғалым хатшысы;
17) Әлімжанов Е.С. – АМД ЖББТИ  директоры
18) Туенбаева К.Т. – әл-Фараби атындағы кітапхана директоры;
19) Асан А.Т. – «Қазақ университеті» баспа үйінің директоры;
20) Заядан Б.Қ. – биология және биотехнология факультетінің деканы;
21) Жұбатова Б.Н. – шығыстану факультетінің деканы;
22) Сальников В.Г. – география және табиғатты пайдалану факультетінің деканы;
23) Медеубек С.М. – журналистика факультетінің деканы;
24) Ноғайбаева М.С. – тарих, археология және этнология факультетінің деканы;
25) Шәкіров К.Н. – халықаралық қатынастар факультетінің деканы;
26) Бектемесов М.Ә. – механика-математика факультетінің деканы;
27) Давлетов А.Е. – физика-техникалық факультетінің деканы;
28) Әбдиманұлы Ө. – филология және әлем тілдері факультетінің деканы;
29) Масалимова Ә.Р. – философия және саясаттану факультетінің деканы;
30) Оңғарбаев Е.Қ. – химия және химиялық технология факультетінің деканы;
31) Байдельдинов Д.Л. – заң факультетінің деканы;
32) Ермекбаева Б.Ж. – экономика және бизнес жоғары мектебінің деканы;
33) Жаппасов Ж.Е. – жоғарғы оқу орнына дейінгі білім беру факультетінің деканы.